Contracte de serveis de Direcció Facultativa d’obra de reforma completa a l’edifici del Passeig de la zona Franca, 56-66, a l’Ajuntament de Barcelona.