Contracte de serveis de la direcció facultativa de les obres de nova urbanització d’un tram del carrer Pau Casals inclòs al sector residencial Oest PP7 (PAU OEST), per l’accès de l’escola La Serreta. Santpedor (Barcelona).