Contracte de serveis de la direcció facultativa (Direcció d’obra, Direcció d’execució de l’obra i Coordinació de Seguretat i Salut) de les obres de construcció de l’Escola Bressol a les Basses de Sant Pere a Sant Just Desvern (Barcelona).