Contracte de serveis pel projecte de millora a l’edifici de l’Arxiu Contemporani de l’Ajuntament de Barcelona i posterior Direcció Facultativa de les obres, amb mesures de contractació pública sostenible.