Contracte de serveis per a la direcció de les obres de la nova construcció de l’Escola El Roser-ZER Plaurcén del Poal (4 uts). Lleida.