Contracte de serveis per a la Direcció d’execució de les obres RAM de retirada i substitució dels elements que contenen fibrociment en Parcs de Bombers. Clau: PGM-21302