Contracte de serveis per a la direcció d’obra conjunta de les obres dels projectes executius «Sala de calderes i climatització del CIFO Franqueses del Servei Públic d´Ocupació de Catalunya. Clau: SOC-22339» i «Millora de climatització al CIFO Santa Coloma de Gramenet del Servei Públic d´Ocupació de Catalunya. Clau: SOC-22340”