Contracte de Serveis per a la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut per a la: «Millora de l’accessibilitat de la Xarxa Bàsica de vianants. Projecte d’obres per a la pacificació del carrer Sant Sebastià entre el carrer Llobateres i José Torrijos». Rubí (Barcelona).