Contracte de serveis per a la Direcció facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut per a les obres compreses al» Projecte de condicionament i millora del camí de l’ Av. de les Flors, a Rubí»