Contracte de serveis per a la realització dels treballs d’assistència tècnica per a la redacció del Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica Catalunya Sud (PDU).