Contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció facultativa de les obres per la Instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici situat al carrer de la Reina Maria Cristina de Tarragona per al Departament de Salut. Clau: DXT-23229