Contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la rehabilitació de l’edifici amb front de façana a la plaça Josep Umbert Ventura número 10, la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, la direcció i l’execució, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat de l’obra.