Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte de construcció del Centre d’Atenció Primària Castelldefels-3, de Castelldefels. Lot 1 + Lot 2. Clau: CAP-18342