Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres RAM de condicionament, millora i posta en normativa de diverses infraestructures i serveis en el recinte de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ISPC 2019-20 20. Clau VGM-18352.