Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del Pla Director de les actuacions de Reforma per l’adequació de l’edifici Pavelló Ave Maria, dins el Complex de Maternitat. Barcelona.