Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les ob res de rehabilitació, millora de l’eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici CRBMC (Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya) a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).