Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obr es de reforma per a la millora de les instal·lacions de clima i renovació d’aire a la Residència i Centre de Dia A.C. Sandino de Barcelona.