Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obr es de rehabilitació, millora de l’eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici del Rectorat de la Univ ersitat de Lleida.