Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obr es de rehabilitació, millora de l’eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques del Campus Catalunya (Edifici A1-D1 -CRAI) de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.