Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici CAP Chafarinas de Barcelona, finançades amb el programa PIREP. Barcelona.