Contracte de serveis per la coordinació en matèria de seguretat i salut, per a actuacions a edificis, instal·lacions, habitatges i aparcaments, promogudes i/o contractades per Prat Espais, SLU.