Contracte de serveis per la redacció del pla especial urbanístic dels espais blaus del Vendrell [lot 1]; diagnosi ecogeomorfològica, estudi d’alternatives i redacció del projecte executiu de renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrent del Lluc i Culleré al seu pas per la zona urbana del municipi del Vendrell [lot 2], i assistència tècnica en el desenvolupament del projecte RENAT3R [lot 3] (Tarragona).