Contracte de serveis relatiu a la redacció del projecte Bàsic i Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut i Llicència Ambiental per l’adequació dels espais corresponents a 3 edificis del Departament d’Igualtat i Feminisme (en endavant el “Departament d’IFE”) a les poblacions de Blanes, Tarragona i Tàrrega.