Contracte de subministrament, obra de muntatge i desmuntatge amb servei de manteniment i servei de redacció de projecte de la passera provisional de Can Vernet. El contracte inclourà les prestacions següents: 1. Servei de redacció de projecte 2. Subministrament de material en règim de lloguer 3. Obra de muntatge 4. Servei de manteniment 5. Obra de desmuntatge