Contracte del servei d e direcció de les obres definides al projecte executiu de pacificació entorns escolars. Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).