Contracte del servei de la Direcció Facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres compreses al «Projecte tècnic per a l’acabament de les obres de reparació i consolidació de la Xemeneia de l’Escardívol. Rubí (Barcelona).