Contracte privat de redacció del projecte d’execució estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació, reestrucutració amb redistribució d’usos i supressió de barreres arquitectòniques de l’edifici del convent de ca ses monges de Biniali, situat al Carrer Torrent, 4, Sencelles – Biniali (Illes Balears).