Contracte relatiu al Servei de redacció d’avantprojecte, projecte bàsic i executiu, direcció facultativa, estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut i documentació as built corresponent a la reforma de les oficines de L’Energètica.