Contracte relatiu als serveis de direcció facultativa de les obres definides al projecte tècnic de rehabilitació energètica i a l’estudi de viabilitat per a la instal•lació d’ascensor de l’edifici situat al carrer d’Alfons El Magnànim, 44 de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible i finançat amb el fons del mecanisme del Pla de recuperació, transformació i Resiliència de la Unió Europea- Next Generation. component 2, establert pel Decret Llei 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) del Consell, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, pel qual s’estableix UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ PER LA CRISI DE LA COVID – 19; I REGULAT SEGONS EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU IDEL CONSELL DE 12 DE FEBRER DE 2021 PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA