Contracte servei de direcció facultativa de les obres complementàries en la urbanització del Polígon Industrial Santa Anna I, Lot 1, que inclou la direcció d’obra, la direcció d’execució i la coordinació de seguretat i salut. Santpedor (Barcelona).