Contractes de serveis per a l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres de condicionament d’espais per al Servei de Patologia de l’IMLCFC (superfície d’intervenció 240 m2) i la modernització de les instal·lacions PDCI, CCTV, intrusió i megafonia (superfície d’intervenció 13.403,38 m2) als Jutjats de Girona. Clau: JVX-18317