Contratación de arquitecto o arquitecto técnico asesor. Bizkaia.