Contratación de Servicios de redacción de proxecto, dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde do mercado municipal de Betanzos (A Coruña).