Contratación dun servizo de valoracións de bens e dereitos relativos a procedementos seguidos polos sevizos de Patrimonio e Xestión Tributaria, Recadación e inspección da Deputación Provincial de Lugo.