Contrato de servizos de redacción documentación técnica para tramitación e aprobación dos Plans Parciais SU15, SU16 e SU17 no ámbito do PXOM de Tui.