Contrato de Servizos, por Procedemento Aberto Simplificado, de Modificación puntual do PXOM, Ordenanza 9ª: Equipamentos e Dotacións. O Carballiño (Orense).