Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del Projecte d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1. Barcelona.