Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres de readaptació i actualització de l’edifici del carrer Tarragona 173 per adequar-lo a les necessitats programàtiques d’un SAIER a Barcelona.