Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Execució d’Obra, de les obres de rehabilitació de les plantes àtic, 7, 6, semisoterrani i soterrani i obres de buidatge dels elements sobreposats i instal·lacions de les plantes 6, 7 i àtic de l’edifici situat a Via Laietana 8-10, al districte de Ciutat Vella de Barcelona.