Coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres del Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.