Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les noves teulades de Santa Eulàlia (Barcelona).