Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, de les obres de restauració de les façanes sud-oest, nord-oest, sud-est, secció longitudinal 1, secció longitudinal 2, secció transversal 1 i secció transversal 2 de l’Institut Verdaguer. Barcelona.