Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per la construcció de la nova caseta de control d’accessos del Taller de Vilapicina. Barcelona.