Direcció de les obres, coordinació de seguretat i salut i direcció ambiental durant l’execució de les obres corresponents al prjecte de restauració ambiental de l’antic abocador «Montserrat II» a l’àmbit del Parc de l’Alba. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).