Direcció de les obres de reurbanització de la cota moll del Dic de Recer del Port Olímpic de Barcelona i de la rehabilitació integral de locals i pallols i reurbanització a cota ciutat del Dic de Recer del Port Olímpic, al Districte de Sant Martí.