Direcció de les obres del Projecte constructiu d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1. Barcelona.