Direcció d’execució, l’assistència tècnica del control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut de les obres per a la reforma i ampliació de l’escola infantil i primària Agrupació Sant Jordi – Fonollosa