Direcció, Direcció d’execució i de Coordinació de seguretat i salut de les Obres de reurbanització de l’entorn de l’església de Sant Vicenç de Mollet del Vallès (Barcelona).