Direcció d’Obra, Control de Qualitat, Coordinació de Seguretat i Salut i documentació asbuilt de les obres d’adequació del solar situat al carrer 114 ZAL PORT PRAT-Polígon industrial Pratenc per ús d’estacionament de la flota d’autobusos de Transports de Barcelona.