Direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres de restauració del Pavelló del Porter de la Finca Güell a l’avinguda Pedralbes núm. 7 al Districte de Les Corts de Barcelona.